Kod01 Adana Projesi Amacı Nedir?

Kod01 Adana Projesi Amacı Nedir?

Haftalık ortalama internet kullanım süreleri dikkate alındığında, 06-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların %38,2’si interneti iki saate kadar, %47,4’ü üç ile on saat arasında, %11,8’i on bir ile yirmi dört saat arasında, %2,6’sı ise yirmi dört saatin üzerinde internet kullanılmaktadır (1). Zamanının önemli bir kısmını internet ortamında geçiren çocukları; bilgisayar başında geçirdikleri bu zamanı kendi isteğiyle eğlenerek öğrenmeye ayırmalarını sağlamak amacıyla kodlama eğitimine yönelik EBA alt yapısında mevcut olan programların kullanımına yönlendirmek, böylece öğrencilerin bilgisayar kullanma alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandırmak amaçlanmıştır.