KOD01ADANA Projesinin Hedefleri Nelerdir?
  • 17/08/2021
  • 358 Okunma

KOD01ADANA Projesinin Hedefleri Nelerdir?

Haftalık ortalama internet kullanım süreleri dikkate alındığında, 06-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların %38,2’si interneti iki saate kadar, %47,4’ü üç ile on saat arasında, %11,8’i on bir ile yirmi dört saat arasında, %2,6’sı ise yirmi dört saatin üzerinde internet kullanılmaktadır.

Haftalık ortalama internet kullanım süreleri dikkate alındığında, 06-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların %38,2’si interneti iki saate kadar, %47,4’ü üç ile on saat arasında, %11,8’i on bir ile yirmi dört saat arasında, %2,6’sı ise yirmi dört saatin üzerinde internet kullanılmaktadır (1). Zamanının önemli bir kısmını internet ortamında geçiren çocukları; bilgisayar başında geçirdikleri bu zamanı kendi isteğiyle eğlenerek öğrenmeye ayırmalarını sağlamak amacıyla kodlama eğitimine yönelik EBA alt yapısında mevcut olan programların kullanımına yönlendirmek, böylece öğrencilerin bilgisayar kullanma alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandırmak amaçlanmıştır.
Bu bağlamda;
Hedef 1: Gelişen teknoloji ile iç içe yaşayan yeni nesle bu teknolojileri daha iyi anlayabilmesi için Adana ilinde bulunan tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretim gören öğrencilere algoritma ve kodlama mantığını kavratmak.
Hedef 2: Bu plan kapsamında kod okuryazarlığı becerisi kazandırmak ve bu çerçevede ilimizdeki ortaokul ve lise kademesindeki tüm öğrencilerini kod okuryazarı haline getirmek.
Hedef 3: Sosyo-ekonomik farklılıkların önemini ortadan kaldırarak her öğrenciye kodlama eğitimini aldırmak ve öğrencileri yaratıcı öğrenme sürecine dâhil edebilmek.
Hedef 4: Öğrencilerin analitik düşünme ve olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurma yeteneklerinin ve takım halinde çalışma yeteneklerinin gelişmesini sağlamak.
Hedef 5: Öncelikli olarak Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine giren Bilişim Teknolojileri öğretmenleri olmak üzere haftada en az 2 ders saati kodlama eğitimi verilmesini sağlamak.
Hedef 6: Öğrencilerin yazılım programlarını kullanma becerilerini geliştirerek özgün projeler üretmelerini, kendi oyunlarını yazabilmelerini, derslerini destekleyecek eğitim yazılımlarını oluşturabilmelerini, kendi animasyonlarını hazırlayabilmelerini, çevrelerinde gördükleri bir problem hakkında farkındalık oluşturan bir kısa film oluşturabilmelerini sağlamak
Hedef 7: Her ilçede uygun şartları olan okullarda okul müdürlüklerince oluşturulan Robotik- Kodlama Okul Ekipleri ile Robotik-Kodlama Atölyelerini okul-veli işbirliği destekleri ile oluşturabilmek ve yetenekli öğrencileri keşfedip bu atölyelere yönlendirmek.
Hedef 8: Robotik-Kodlama atölyelerinde programlama eğitimleri verilmesi ile inovatif ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayarak öğrencilerde faydalı model ve patent başvurularının yapılması desteklenecektir. Böylelikle katma değeri yüksek inovatif ürünlerin elde edilmesi teşvik edilmiş olacaktır.
Hedef 9: Bu kapsamda ilimizde görev yapan her kademe ve branştaki öğretmenin kod okur yazarı olmak amacıyla eğitimlere katılmasını sağlamak.