Kod01Adana Proje Hedefleri Nelerdir?

Kod01Adana Proje Hedefleri Nelerdir?

Hedef 1: Gelişen teknoloji ile iç içe yaşayan yeni nesle bu teknolojileri daha iyi anlayabilmesi için Adana ilinde bulunan tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretim gören öğrencilere algoritma ve kodlama mantığını kavratmak.

Hedef 2: Bu plan kapsamında kod okuryazarlığı becerisi kazandırmak ve bu çerçevede ilimizdeki ortaokul ve lise kademesindeki tüm  öğrencilerini kod okuryazarı haline getirmek.

Hedef 3: Sosyo-ekonomik farklılıkların önemini ortadan kaldırarak her öğrenciye kodlama eğitimini aldırmak ve öğrencileri yaratıcı öğrenme sürecine dâhil edebilmek.

Hedef 4: Öğrencilerin analitik düşünme ve olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurma yeteneklerinin ve takım halinde çalışma yeteneklerinin gelişmesini sağlamak.

Hedef 5: Öncelikli olarak Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine giren Bilişim Teknolojileri öğretmenleri olmak üzere  haftada en az 2 ders saati kodlama eğitimi verilmesini sağlamak.

Hedef 6: Öğrencilerin yazılım programlarını kullanma becerilerini geliştirerek özgün projeler üretmelerini, kendi oyunlarını yazabilmelerini, derslerini destekleyecek eğitim yazılımlarını oluşturabilmelerini, kendi animasyonlarını hazırlayabilmelerini, çevrelerinde gördükleri bir problem hakkında farkındalık oluşturan bir kısa film oluşturabilmelerini sağlamak

Hedef 7: Her ilçede uygun şartları olan okullarda okul müdürlüklerince oluşturulan Robotik- Kodlama Okul Ekipleri ile Robotik-Kodlama Atölyelerini okul-veli işbirliği destekleri ile oluşturabilmek ve yetenekli öğrencileri keşfedip bu atölyelere yönlendirmek.

Hedef 8: Robotik-Kodlama atölyelerinde  programlama eğitimleri verilmesi ile inovatif  ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayarak öğrencilerde faydalı model ve patent başvurularının yapılması desteklenecektir. Böylelikle   katma değeri yüksek inovatif ürünlerin elde edilmesi teşvik edilmiş olacaktır.

Hedef 9: Bu kapsamda ilimizde görev yapan her kademe ve branştaki öğretmenin kod okur yazarı olmak amacıyla eğitimlere katılmasını sağlamak.