Kod01 Adana Projesi Kapsamı Nedir?

Kod01 Adana Projesi Kapsamı Nedir?

Teknoloji ve internetin hızla gelişmesiyle birlikte çağı yakalamakta olan ülkeler geleceğe yönelik yeni stratejiler belirlemeye başlamışlardır. Bunun farkında olan ülkeler eğitim programlarını güncelleyerek her kademede “kodlama” eğitimlerini müfredatlarına dâhil etmişlerdir.

Ülkemizde de kodlama eğitimine oldukça önem verilmekte olup, Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyon belgesinde  “O¨nu¨mu¨zdeki 3 yıllık dönemde ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde okulda ve okul dışında öğrenciye, öğretmene, eğitim yöneticilerine, kamuya, müfredata, eğitsel içeriğe yönelik yapılacak çalışmalarla kodlama, 3D tasarım, elektronik tasarım benzeri bilişimle üretim becerilerinin öğrenme süreçlerine entegrasyonu sağlanacaktır” ifadesi ile de belirtilmiştir.

Bu çalışma ile Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak “Robotik ve Kodlama” alanındaki etkinliklerin bir bütün olarak yürütülerek yapılan çalışmaların kapasite ve etki alanını genişletmeyi amaçlamaktayız.

Bu çalışmada ilimizde bulunan tüm resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretim gören öğrenciler ve aynı okullarda görev yapan öğretmenlerimizi kapsamaktadır.